logo


قيمة تحليل الحمل الرقمي في الاسابيع الاولي من الحمل
Weeks from LMP    mIU/mL                عدد الاسابيع من اول يوم في اخر دورة 

3                          الاسبوع الثالث
 5 – 50
4                          الاسبوع الرابع
5 – 426
 5                         الاسبوع   الخامس
18 – 7,340
 6                         الاسبوع   السادس
1,080 – 56,500
7 – 8                    الاسبوع   السابع والثامن
7,650 – 229,000
9 – 12                  من الاسبوع التاسع الي الاثني   عشر
25,700 – 288,000
13 – 16                من الاسبوع الثالث عشر الي الاسبوع السادس عشر
13,300 – 254,000
17 – 24                من الاسبوع السابع عشر الي اول الشهر السادس
4,060 – 165,400
25 – 40                من الاسبوع الخامس والعشرين الي اخر الشهر   التاسع
3,640 – 117,000
Non-pregnant females       غير الحامل
<5.0
Postmenopausal females    سن اليأس بعد انقطاع الطمث
<9.5
Share